Nekla - osp.nekla.eu

historia-2.jpg 9b7bda4b48c76cd749bbf9b4da3f072a
lata 1943r-1945r
2010-05-07 Administrator
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
12. 10. 1943 r.
Bitwa pod Lenino. W szeregach I Dywizji im. T. Kościuszki walczy mieszkaniec Starczanowa - Wiktor Szalaty.
IV/1944 r.
Pierwsze aresztowania członków AK (na terenie gminy Bronisław Wiśniewski
03. 05. 1944 r.
Ponowne aresztowania członków AK: Klemens Szczepań-ski, Franciszek Kordus, Czesław Stanisławski, Mieczysław Przychodniak, Stefan Frąckowiak i Gajewski.
18. 05. 1944 r.
Zdobycie przez Polaków Monte Cassino. Wśród zdobywców nasi współmieszkańcy: Mieczysław Jędrzak, Antoni Matuszak i Marian Wiśniewski.
20. 01. 1945 r.
Wobec zbliżającego się frontu Niemcy wysadzają składy amunicji zgromadzone w nekielskich lasach
22. 01. 1945 r.
Wyzwolenie Nekli przez armię radziecką.
24. 01. 1945 r.
Utworzono Tymczasowy Komitet Porządkowy w składzie: Kazimierz Szumigała, ks. Wacław Pszyniczyński, Franciszek Zmyślony, Szczepan Kukiełka, Kazimierz Szulc, Franciszek Koperski, Marian Wysocki, Władysław Majew-ski i Jan Tomczak.
31. 01. 1945 r.
Starosta powiatowy w Środzie mianuje Bolesława Maj-chrzaka tymczasowym wójtem, a ks. Wacława Pszyniczyń-skiego - sekretarzem gminy.
12. 02. 1945 r.
Szkoła podstawowa w Targowej Górce kierowana przez Izydora Niedzielę podejmuje naukę po przerwie wojennej.
01. 03. 1945 r.
Uruchomiona zostaje poczta w Nekli
07. 03. 1945 r.
Podjęcie nauki w szkole w Nekli.
18. 03. 1945 r.
Wojsko polskie zdobywa Kołobrzeg. Wśród zwycięzców mieszkaniec Barczyzny - Bronisław Borszczowski.
25. 03. 1945 r.
Pierwsze zebranie Gminnej Rady Narodowej, na którym wybrano jej przewodniczącym Wincentego Kaszyńskiego, a wójtem - Franciszka Zmyślonego.
09. 05. 1945 r.
Zakończenie II wojny światowej. Tego radosnego dnia nie doczekało wielu mieszkańców gminy. Jako żołnierze z bronią w ręku polegli: Leon Adamski, Stanisław Bartkowiak, Karol Ceglewski, Walenty Domański, Piotr Mencel, Edmund Nawrocki, Leon Szumigała, Teofil Włodarczyk, i Józef Żwak. W niemieckich obozach zostali zamęczeni: Helena Wojtasikówna, ks. Florian Dąbrowski, Michał Duszczak, Stefan Frąckowiak, Ignacy Lecher, Ignacy Olek, ks. Kazimierz Pause, Franciszek Rodowski, Czesław Stanisławski. Zastrzelony przy próbie ucieczki: Aleksander Bromer. Już po wyzwoleniu zostali zamordowani: Felicja Kordus, Janina Lisiak, Konstanty Koszutski. Zginęli w nieszczęśliwych wypadkach związanych z przechodzeniem frontu: Janek Maserak i Zenek Tądrowski.
   
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg 24331f0ee74cabd98e9b8a0ca1bd2f37