Nekla - osp.nekla.eu

historia-2.jpg 73089a3a16e6da6e20841f063b53c277
lata 1933r-1943r
2010-05-07 Administrator
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

 

1933 r.
Wskutek dwuletnich strat wywołanych kryzysem upada Bank Ludowy w Nekli.
X/1933 r.
Nauczyciel Gerard Linkę zakłada męską drużynę harcerską w Nekli.
1934 r.
Poświecenie sztandaru Straży Pożarnej w Nekli.
1936 r.
Straż Pożarna w Targowej Górce otrzymuje ręczną sikawkę jako dar Cukrowni w Środzie.
1936 r.
Wybudowanie obecnej siedziby Urzędu Gminy w Nekli.
1937 r.
Położenie nawierzchni asfaltowej na szosie Poznań - Słupca.
20. 03. 1938 r.
Przekazanie sztandaru kompanii nekielskiej walczącej
w Powstaniu Wielkopolskim do Muzeum Wojskowego
w Poznaniu.
01 - 03. 09.
1939 r.
Początek II wojny światowej - naloty niemieckiego lotnictwa na stacje kolejowe w Nekli i Podstolicach.
10. 09. 1939 r.
Początek niemieckiej okupacji w Nekli.
15. 09. 1939 r
Zniszczenie pomnika powstańców oraz krzyży i figur kultu religijnego. Rozstrzelanie 4 Polaków przy szkole w Nekli.
20. 10. 1939 r.
Egzekucja 28 Polaków na Rynku w Kostrzynie Wlkp., a wśród nich 6 mieszkańców gminy: Franciszka Kasprzyka, Władysława Kryślaka, Gerarda Linkego, Jana Nowaka, Feliksa Walkowiaka i Ignacego Wróblewskiego.
XII/1939 - 1940 r.
Pierwsze wysiedlenia mieszkańców gminy i wprowadzanie na opuszczone gospodarstwa osadników niemieckich.
08. 06. 1940 r.
Ze stacji kolejowej w Środzie odjeżdża pierwszy transport młodzieży nekielskiej na roboty przymusowe w Niemczech.
22.05. 1941 r.
W Małej Górce rozstrzelanych zostaje 25 Polaków, a wśród nich mieszkańcy lub pochodzący z naszej gminy: Andrzej Cierzniewski, Wincenty Domagała, Leon Hyża, Tomasz Siwek oraz bracia Franciszek i Jan Majchrzakowie.
IV/1942 r.
Przy staji kolejowej w Nekli powstaje obóz żydowski, którego więźniowie budują drugi tor kolej owy od Swarzędza do Podstolic. Ciężka praca, głód oraz bestialstwo nadzoru powoduje, że ginie około 300 więźniów.
1942 r.
Niemcy organizują naukę dla dzieci polskich w języku niemieckim
1942 r.
Powstaje konspiracyjna placówka Armii Krajowej na terenie gminy.
1943 r.
Kościół nekielski zamieniają Niemcy na magazyn.
15. 09. 1943 r.
Zrzut angielskiej broni dla średzkiego oddziału Armii Krajowej w lesie koło Janowa. W skład odbierającego zrzut oddziału wchodzi także placówka nekielska.
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg d64a25770f2b8d3ad9deb20882f31f1e