Nekla - osp.nekla.eu

historia-2.jpg b9a06d24a5581167898ade1cbf12fb27
lata 1921r-1933r
2010-05-07 Administrator
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
 
 
12. 06. 1921 r.
Założone zostaje Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Nekli. Jego patronem zostaje ksiądz Manicki, a pierwszym prezesem Kazimierz Szumigała.
1921 r.
Założenie Towarzystwa Katolickiego Robotników w Nekli.
1921 r.
Nauczyciel Ksawery Stengret zakłada Koło Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego �Sokół" w Targowej Górce.
1922 r.
Wystawienie pomnika poległych powstańców wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Nekli.
1922 r.
W Nekli powstaje Stowarzyszenie Powstańców i Wojaków.
07. 05. 1922 r.
Reaktywowanie działalności Kółka Rolniczego w Targowej Górce.
10. 10. 1923 r.
Przeniesienie zwłok generała Antoniego Kosińskiego z rodzinnego grobowca w Targowej Górce na cmentarz Zasłużonych w Poznaniu na Skałce.
11/1924 r.
Utworzenie chóru w Nekli przez kierownika szkoły - Ignacego Wróblewskiego.
1926 r.
Powołanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowej Górce. Pierwszym prezesem zostaje Franciszek Sobota - a naczelnym - Stanisław Pielak.
1927 r.
Założenie biblioteki przez Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Nekli.
1927 r.
Dotychczasowa agencja przemianowana zostaje na Urząd Pocztowy w Nekli.
01. 06. 1928 r.
Utworzone zostaje Wójtowstwo na obwód Nekla. Pierwszym wójtem zostaje ziemianin z Józefowa - Jan Barczak. Pełni on funkcję społecznie, a kierownikiem Wójtowstwa jest sekretarz, którym mianowany zostaje Edward Głębocki. Siedziba Wójtowstwa mieści się przy obecnej ulicy Poznańskiej.
20. 02. 1929 r.
Powołanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nekli. Liczy ona 32 członków - założycieli. Pierwszym prezesem zostaje Kazimierz Szulc, a nauczycielem - Ludwik Antoniewski.
14. 04. 1929 r.
Poświęcenie sztandaru Stow. Młodzieży Polskiej w Nekli. Poświęcenie sztandaru Kółka Rolniczego w Nekli.
1930 r.
Poświęcenie sztandaru Kółka Rolniczego w Nekli.
1931 r.
Zbudowanie tartaku w Nekli na jego obecnym miejscu.
1931 r.
Wójtem gminy zostaje rolnik ze Stępocina - Stanisław Domański, a sekretarzem - Franciszek Kordus.
21. 8. 1932 r.
Poświecenie strażnicy OSP W Nekli przy obecnej ul. Wrze-sińskiej.
1933 r.
Władze polskie przejmują szkołę ewangelicką. W odpowiedzi osadnicy niemieccy budują obok nową szkołę wraz z kaplicą przy obecnej ulicy Zawodzie.
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg 14dcc82d07d66fd271bac113582d6ee2