Nekla - osp.nekla.eu

historia-2.jpg c7b7157afb7eb8867d05e5dbba20a50b
lata 1902r-1920r
2010-05-07 Administrator
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
     
1902 - 1903 r.
W miejscu starej drewnianej szkoły, powstaje nowa murowana przy obecnej ulicy Poznańskiej w Nekli
1905 r.
Utworzenie Kółka Rolniczego w Nekli.
06. 10. 1909 r
Zarejestrowanie Banku Ludowego w Nekli. Pierwszym prezesem Rady Nadzorczej jest ksiądz Marcin Poczta z Grodziszczka, a w skład Zarządu wchodzą: Witold Urbanowski, Paweł Ożdżyński i Stanisław Szłapka.
24. 07. 1913 r.
Powstaje Towarzystwo Przemysłowe w Nekli.
18. 07. 1914 r.
Poświecenie sztandaru Towarzystwa Przemysłowego w Nekli.
01. 08. 1914 r.
Wybuch I wojny światowej, w której kilkudziesięciu mieszkańców gminy zmuszonych jest walczyć w pruskim mundurze.
1917 r.
Zbudowanie młyna w Nekli.
X/1917 r.
- Obchody 100-lecia śmierci Tadeusza Kościuszki, przygo
towane w Nekli przez hr Zofię Żółtowską.
08. 11. 1918 r.
- Utworzenie Straży Ludowej oraz Rady Ludowej w Nekli
pod przewodnictwem Maksymiliana Szurkowskiego.
17. 11. 1918 r.
- Członkowie nekielskiej Straży Ludowej bior± udział
w usuwaniu władz pruskich i śladów germanizacji
w ¦rodzie Wlkp.
XII/1918 r.
- Józef Wojtkowiak z Nekli delegatem na Polski Sejm
Dzielnicowy w Poznaniu
07.01. - 18.02.1919 r.
- 60-cio osobowa kompania nekielska pod dowództwem
Zdzisława Beutlera bierze udział w Powstaniu Wielko
polskim walcz±c pod Szubinem, Turem, Zalesieni, Sucho-
reczem, Kcynią, Samoklęskami i Rynarzewem. W walkach
tych giną: Kazimierz Koralewski, Walenty Piotrowski,
Stanisław Pladziński, Aleksy Urban i Franciszek Jęcz-
mionka. Niezależnie od kompanii nekielskiej w Powstaniu
Wielkopolskim walczy jeszcze około 20 mieszkańców gminy
w innych oddziałach
1920 r.
- Do Nekli przybywa naczelny dowódca wojsk polskich
w Powstaniu Wielkopolskim - gen. Józef Dowbór - Muł-
nicki, podając do chrztu siódme dziecko robotnika le¶nego
16. 08. 1920 r.
- W bitwie pod Brodnicą ginie 18 - letni mieszkaniec gminy
- Zbigniew Szlagowski. W wojnie polsko-rosyjskiej biorą
także udział: Stanisław Czyż, Andrzej Hadada, Jan Ku-
czyński, Walerian Majewski i Stanisław Suchcicki.
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg 5f4140c3a7d139ed36e3a9471c1a1db8