Nekla - osp.nekla.eu

historia-2.jpg e840690933b0f8802d6bd300583f746d
lata 1843r-1901r
2010-05-07 Administrator
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
 
 
1843 r.
Nekla liczy 696 mieszkańców, a Targowa Górka - 531.
1843 r.
Pierwsza wiadomość o istnieniu szkoły w Nekli. Nauczycielem w niej w latach 1843 - 45 jest Hieronim Feldmanowski, znany późniejszy poznański dziennikarz, tłumacz literatury obcej, bibliofil i archeolog.
1845 r.
Proboszcz z Nekli, ksiądz Antoni Fromholz - członkiem Komitetu Narodowego w Poznaniu, przygotowującego Powstanie Wlkp. 1846 r.
1845 r.
Zbudowanie szosy z Poznania do Strzałkowa przez Neklę.
15 - 18. 04.
1848 r.
W Nekli stacjonuje oddział 5 pułku ułanów pruskich, dopuszczając się licznych grabieży (między innymi na szkodę ks. Jana Janickiego).
30. 04. 1848 r.
Bitwa pod Miłosławiem, w której ranny zostaje ówczesny właściciel Targowej Górki - Władysław Kosiński. W walkach Wiosny Ludów udział bierze także nauczyciel z Targowej Górki - Andrzej Zajączek.
01. 12. 1856 r.
Powstanie agencji pocztowej w Nekli na obecnym placu między ulicami Dworcową i Zawodzie.
1862 r.
Centralne Towarzystwo Gospodarcze Wielkopolski występuje do rządu pruskiego o dotację na melioracje pól. Jako uzasadnienie podając przykład efektów jakie dało zmeliorowanie 12 mórg w majątku Mystki.
23. 03. 1863 r.- 06.01.1864 r.
W Powstaniu Styczniowym bierze udział co najmniej 8 mieszkańców gminy: Wojciech Szarczyk ze Starczanowa, Józef Przybylski z Kokoszek, Jan Stankowski z Mystek oraz Wojciech Ciesielski, Tomasz Gołębiowski, Władysław Kosiński i jego synowie Mieczysław i Witold z Targowej Górki.
1873 r.
Nekla liczy 701 mieszkańców, w tym 428 katolików, 225 ewangelików i 48 Żydów.
1879 r.
Powstanie Kółka Rolniczego w Targowej Górce.
1885 r.
Górka liczy 36 domów zamieszkałych przez 390 katolików i 4 protestantów.
1894 - 1896 r.
Budowa linii kolejowej Poznań - Strzałkowo przez Neklę. Pierwszy przejazd pociągu utrwalił się w pamięci mieszkańców jako gratisowy. Inne podanie głosi, że stacja kolejowa jest tak daleko od Nekli, gdyż hrabina Żółtowska nie chciała, aby budził ją głos przejeżdżających pociągów.
1900 r.
Wybudowanie szkoły ewangelickiej przy obecnej ulicy Dworcowej w Nekli.
21. 06. 1901 r.
Konsekracja obecnego kościoła parafialnego w Nekli, wybudowanego wg projektu architekta Juliana Łukomskiego, a ufundowanego przez rodzinę Żóltowskich - ówczesnych właścicieli dóbr nekielskich.
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg 11b3ea6df517f9b2a5c0c147c34999b0