Nekla - osp.nekla.eu

historia-2.jpg 662232b5e72dfda039df46e32301ba9c
lata 1724r-1840r
2010-05-07 Administrator
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
 
1724 r.
Przywilej króla Augusta Sasa na 5 jarmarków rocznie i targi w każdy poniedziałek dla Targowej Górki.
1727 - 1793 r.
Nekla posiada prawa miejskie.
1739 r.
Zbudowanie nowego drewnianego kościoła w Targowej Górce.
1749 r.
Pobudowanie nowego drewnianego kościoła w Nekli przez jej ówczesnego właściciela - kasztelana krzywińskiego - Franciszka Odrowąża Wilkońskiego.
1752 r.
Sprowadzenie Holendrów do lasów nekielskich, którzy utworzyli osadę Nekla - Olędry, dzisiejsza Nekielka.
21. 03. 1752 r.
Akt erekcyjny Franciszka Odrowąża Wilkońskiego na rzecz kościoła w Nekli.
1752 r.
Parafia nekielska liczy 926 mieszkańców: w tym 490 katolików, 426 innowierców i 10 Żydów.
1752 - 1754 r.
Zbudowanie obecnego kościoła w Opatówku z fundacji Leona Morawskiego - archidiakona gnieźnieńskiego i poznańskiego.
16. 07. 1776 r.
Nadanie przywileju osadnikom w Barczyźnie przez jej właściciela, Antoniego Wyssogotę Zakrzewskiego.
1777 r.
Ksiądz Aleksy Błachowicz urządza szpital, czyli dom ubogich w Nekli.
1788 r.
Potwierdzenie przywileju dla Targowej Górki przez króla Stanisława Poniatowskiego i dodanie 4 jarmarków.
1802 r.
Pożar kościoła w Targowej Górce.
1811 - 1823 r.
Właścicielem Targowej Górki jest generał Antoni Amilkar Kosiński.
1830 r.
Sprowadzenie przez właściciela dóbr nekielskich, Ignacego Skórzewskiego, maszyny parowej dla tartaku w Nekli. (pierwszy przypadek jej zastosowania w pow. średzkim)
1831 r.
Neklę i okolice nawiedza epidemia cholery i biegunki azjatyckiej. Śmierć zbiera obfity plon. Pozostali przy życiu mieszkańcy ślubują coroczne pielgrzymki do Grodziszczka. Tradycja ta zachowała się do dnia dzisiejszego
1833 r.
Ksiądz Franciszek Tycki organizuje szkołę parafialną w Targowej Górce.
1834 r.
Wybudowanie szkół w Targowej Górce i Stępocinie. W Targowej Górce do szkoły uczęszcza 120 dzieci z Targowej Górki, Mystek i Racławek, a do szkoły w Stępocinie 100 dzieci ze Stępocina, Chwałszyc, Gąsiorowa i Dzierżnicy.
1840 r.
Zbudowanie obecnego kościoła w Targowej Górce.
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg fc6ef5d5d8c1fe46e1f471e60dfc9397