Nekla - osp.nekla.eu

historia-2.jpg 4fd1bda0dbde0c966912bc5e28045a93
Ks. Adolf Żółtowski
2011-06-13 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Zapomniani księża. Nekielski akcent w Radio Maryja.

 

         Podziwiając piękną nekielską świątynię bezwiednie składamy hołd jej twórcom. Inwestorem, jak byśmy dziś powiedzieli, była rodzina Żółtowskich a konkretnie Teodor Żółtowski, fundator kościoła. To on, działając jako strażnik spadku, część przypadającą na ukochaną a przedwcześnie zmarłą w wieku 28 lat córkę Annę, przeznaczył w całości na budowę świątyni. Do tego dołożyła się jego matka Seweryna Żółtowska z Ponińskich z Wrześni, która zresztą w Nekli zmarła, on sam oraz ten, który nadzorował budowę czyli ksiądz Adolf, syn Teodora.

Kościół zaprojektował cesarsko-królewski budowniczy, radca Jan Łukomski z Frankfurtu.

Wykonawcą obiektu był Telesfor  Schmidt  opisany już poprzednio w Przeglądzie Nekielskim.         Zapomniana sylwetka księdza Adolfa warta jest przypomnienia, gdyż był to człowiek nietuzinkowy. Nie zawsze pamiętamy, że z naszej miejscowości wywodził się człowiek, który kładł fundamenty pod rozwój organizacji religijnej a której emanacją obecnie jest Radio Maryja. Z dumą przeto można powiedzieć, że i Nekla ma tam swój wkład, a to za przyczyną Adolfa Żółtowskiego. Był synem Teodora, właściciela Nekli i Franciszki z Niemojowskich. Teodor Żółtowski wspólnie z synem Zygmuntem uzyskali od papieża Leona XIII tytuł hrabiego rzymskiego (papieskiego - w odróżnieniu od hrabiów cesarskich).

Adolf Żółtowski urodził się w Jarogniewicach pod Grodziskiem w dniu 19.08.1872. W dniu 11 października 1896 r. przyjął w katedrze poznańskiej święcenia duchowne.

Z początku został wikariuszem w Rydzynie do 26.09.1897 r. a później poznańskiej parafii św. Marii Magdaleny, gdzie sprawował posługę od 27.09.1897 do kwietnia 1899 r.

Od  01.05.1899 roku przejmuje kierowanie parafią nekielską od księdza Marcina Manickiego, jak można przypuszczać skierowany przez rodzinę dla czuwania nad realizacją specjalnego zadania, jakim było budowa kościoła.

            Po wybudowaniu kościoła  wstąpił ksiądz Adolf w 1901 r. do Zgromadzenia Redemptorystów, gdzie złożył w  1902 r. śluby zakonne. Zakon Redemptorystów, dzisiaj bardziej znany z  prowadzenia Radia Maryja, to Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela - zgromadzenie zakonne założone przez świętego Alfonsa Liguori w 1732 r.

 Dzieło założyciela Zakonu : „O miłowaniu Pana Jezusa w życiu codziennem" przełożył na język polski właśnie ksiądz Adolf Żółtowski. Dalsze życie ks. Adolfa związane było z klasztorami, i tak w latach 1907-1927 rektor w Maksymówce k. Stryja, 1927 - mistrz nowicjatu w Mościskach. Ksiądz Adolf był osobą nader znaczącą dla zakonu i jego rozwoju,  autorem prac kanonicznych, a także radcą prawnym zakonu. Zmarł w dniu 28.10. 1934 r. Tak pisała rodzina, niemal proroczo, o jego dziele wychowania rzesz młodych zakonników: „Posiew taki, którego plonów się samemu nigdy prawie nie ogląda, przejawia się dopiero po latach  anonimowo w duszach wychowanków i tylu innych, na których oni w dalszym ciągu wpływ swój wywierają". 

Pamiętam, jak idąc z parku letnim późnym popołudniem, porażała wzrok złota łuna bijąca od rzeźby Marcinkowskiego na wejściem głównym do kościoła. Z biegiem czasu zaczęły odpadać kawałki szklanej złotej mozaiki, aż w końcu skuto na polecenie księdza Bartosiaka całość. Już potem nigdy nie było tak pięknych wrażeń. Tak przemija blask świata. Pamiętać jednak należy o tym, który odegrał niewątpliwie ważną rolę w procesie budowy kościoła w Nekli - księdzu Adolfie Żółtowskim.

Michał Pawełczyk

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg aeb07c7d720a17c2bfec601ff730de2b