Nekla - turystyka.nekla.eu

historia-2.jpg d745107da3e407316d5ba1bef24fc12b
Wojny pruskie: Wojna prusko - francuska 1870/71
2018-04-12 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Spory o dominację w Europie w XIX wieku doprowadzały do licznych wojen. Jedna z poważniejszych spowodowana przez państwo pruskie i inne państwa niemieckie dotyczyła osadzenia na tronie hiszpańskim  pruskiego księcia – Leopolda von Hohenzollern-Sigmaringen. Francuzi byli niestety niesłusznie przekonani o swej sile i sprowokowani wypowiedzieli wojnę

Prusom. Po uderzeniu wojsk pruskich  19 lipca 1870 Francuzi bronili się dość długo bo do 10 maja 1871  r., jednak ulegli. Zapłacili olbrzymią cenę za klęskę a mianowicie odszkodowanie w złocie, ustanowienie republiki w miejsce monarchii i stratę terytorium jakim była Alzacja z Lotaryngią.

Prusy zdobywały terytoria zaborczą siłą i przemocą. Należy wspomnieć również, że terytorium leżące przy Danii, Szlezwik - Holsztyn, również zaanektowano poprzednio wspólnie z Austrią w wyniku wojny w 1864 r. Oczywiście szybko Austrię z układu wyeliminowano przez wojnę w 1866 r. i przy okazji uzyskano olbrzymią kontrybucję.

Niestety, ponieważ my, Wielkopolanie, byliśmy poddanymi króla pruskiego (wówczas Wilhelma I), to musieliśmy brać udział w tych wojnach, ponosząc przy okazji straty. Nie o swoje walczyliśmy.


Na szczęście jest tak zwana sprawiedliwość dziejowa. Zarówno ukradziona w wyniku rozbiorów Polsce Wielkopolska jak i Alzacja z Lotaryngią odzyskały wolność wyzwalając się z niemieckiego jarzma. To właśnie na spotkaniu w dniu 28 stycznia tego roku pokazałem, czego dotyczyły ruchy wyzwoleńcze Francuzów i Polaków. Na załączonym zdjęciu kolorem czerwonym zaznaczono obszary Alzacji z Lotaryngią i Wielkopolski (Posen).

Lista poszkodowanych w wojnie francusko - pruskiej 1870/1871.

 

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg 3500256827338eda4cd86a6715207cb4