Nekla - turystyka.nekla.eu

historia-2.jpg 605c3c4fe5cbe45a8432c0d3e842646f
Piotr Luboszczyk w 1913 r.
Piotr Luboszczyk - Powstaniec Wielkopolski z kompanii Zdzisława Beutlera
2016-05-07 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Nadchodzi kolejna rocznica Powstania Wielkopolskiego. Oprócz zniczy na cmentarzu zapalmy znicz pamięci w naszych umysłach. Wspomnijmy tych, którzy walczyli o naszą wolność, o polskość. Różne były losy powstańców. Dziś przedstawię jeszcze jedną postać, dotychczas znaną tylko z nazwiska. Udało się przybliżyć sylwetkę powstańca z Kompanii Beutlera, który figuruje w spisie powstańców sporządzonym przez Wincentego Tomczaka. Mowa o Piotrze Luboszczyku, którego ślady, wskutek emigracji do Francji, się zatarły. Jednak dzięki staraniom rodziny możemy dziś poznać osobę tego dzielnego powstańca, jednego z wielu, który jakkolwiek nie pochodził z naszego regionu, to tu mieszkając, nie zawahał się służyć sprawie wyzwolenia, poszukując zaś godziwej egzystencji, po Powstaniu wybrał emigrację zarobkową.

Maciej Luboszczyk emigrował w celach zarobkowych do Zagłębia Ruhry. Po pewnym czasie powrócił do Wielkopolski i zawarł ślub z Marianną Olszewską z Kobylnicy.

Piotr Luboszczyk urodził się 27.06.1895 r. w Kobylnicy jako syn Macieja i Marianny.  Po roku 1902,  Maciej gospodarzył na ojcowiźnie w Rusocinie koło Śremu. Tam urodziły się ich pozostałe dzieci. Następnie tę gospodarkę Maciej sprzedał, a kupił w Nekielce. Po jakimś czasie ją też sprzedał i kupił gospodarstwo w Kicinie przy obecnej ul. Rolnej. Podczas zamieszkania w Nekli, syn gospodarza Macieja, Piotr, wstąpił do nekielskiej Kompanii Beutlera.

Piotr Luboszczyk wraz z nekielską kompanią przemierzył szlak bojowy do Szubina. Piotr występuje także w wykazie kompanii wrzesińskiej Jana Barkowiaka (poz. 155). Po Powstaniu Wielkopolskim, w okresie międzywojennym Piotr Luboszczyk wyjechał, wraz z innymi poszukującymi pracy do Francji. Olbrzymie straty ludzkie na froncie, jakie poniosła Francja, skutkowały zapotrzebowaniem na siłę roboczą. Pracował w kopalni między innymi z Walentym Stachowiakiem z Kicina. Ożenił się z Karoliną Józefiną Borzymowską, urodzoną w dniu 3.03.1899 r. W małżeństwie urodziło się czworo dzieci: Edwige (Jadwiga), druga córka i dwóch synów. Córka Edwige Grivault z d. Luboszczyk urodziła się w dniu 21.11.1928 r. we Francji a zmarła tam  20.01.2006 r. Druga córka zginęła w wypadku w młodym wieku na przełomie lat 60 i 70 XX wieku. Jeden z synów zmarł w młodym wieku. Drugi syn miał jedno dziecko córkę: Irenę.

Piotr Luboszczyk zmarł we Francji w dniu 9.02.1970 r.

Michał Pawełczyk

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg d87585d7ec3d043bbcd57774a6fbae4d