Nekla - osp.nekla.eu

historia-2.jpg 21178a9eff7686bf617585ab2cca566b
Historia powstania OSP Nekla
2016-05-07 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
20 maja 1929 r. w Nekli, z inicjatywy Kazimierza Szulca powstała Ochotnicza Straż Pożarna. Założycielami byli: Kazimierz Szulc, Ludwik Antoniewski, Władysław Lewandowski i Leon Jóźwiak. Straż liczyła 34 druhów, którzy pracowali w trudnych warunkach: brakowało sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania. 
 Pierwszy Zarząd OSP Nekla przedstawiał się następująco: Prezes – Kazimierz Szulc, z-ca prezesa Walenty Bartkowiak, naczelnik – Ludwik Antoniewski, z-ca naczelnika – Kazimierz Burzyński, sekretarz – Władysław Lewandowski, z-ca sekretarza Ignacy Olek, skarbnik – Leon Jóźwiak.
Za kadencji pierwszego Zarządu OSP posiadało tylko sikawkę konną, a za swoje pieniądze zakupili po siedem mundurów bojowych, pasów bojowych, dwie liny ratunkowe oraz 45 metrów węża tłoczonego.

I Zarząd OSP Nekla
 
W okresie międzywojennym to straż pożarna miała zdecydowane poparcie wśród mieszkańców. Członkowie OSP nie tylko gasili pożary i zajmowali się ochroną przeciwpożarową, lecz w aktywny sposób uczestniczyli w życiu kulturalnym i oświatowym, organizowali zabawy, a za dochody uzyskiwane z zabaw kupowali potrzebny sprzęt. Ze względu, fakt że w Nekli nie było lekarza i pielęgniarki, strażacy musieli być poinstruowani o udzielaniu pierwszej pomocy.
 W 1932 r. OSP Nekla otrzymała pierwszą strażnicę przy ul. Wrzesińskiej. W 1934 r., nekielscy druhowie otrzymali sztandar, z hasłem „Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek”. Przed wybuchem II wojny światowej OSP Nekla dysponowała już niezłym sprzętem: 1 sikawka czterokołowa, 1 sikawka ręczna, 2 beczkowozy dwukołowe, 2 drabiny przystawne ciężkie, 1 drabina lekka, 2 drabiny hakowe, 3 bosaki, 1 zatrzaśnik, 1 trójnik, 3 prądownice,12 hełmów, 2 liny ratunkowe, 18 mundurów bojowych, 22 mundury sukienne, 15 pasów szeregowych, 5 pasów oficerskich, 30 rogatywek, 8 metrów węża ssawnego, 75 metrów węża tłoczonego, po jednej sztuce maski przeciwdymnej, łopata, kilof, siekiera oraz syrenę. Gdy 9 września 1939 r., hitlerowcy zajęli Neklę, OSP przestało istnieć, strażacy pod przymusem i nadzorem niemieckim byli wzywani do pożarów.
 Po II woj. światowej straż w Nekli reaktywuje się 4 kwietna 1945r. Strażacy nie posiadali prawie nic, cały sprzęt był zniszczony lub zużyty.
 19 maja 1948 r. OSP Nekla otrzymała pierwszy samochód pożarniczy – Ford, ufundowany przez Zarząd Gminy. 17 lutego 1959 samochód ten został wycofany, a Komenda Powiatowa OSP Września przydzieliła inny pojazd – Mercedesa. 
 W 1957 r. powstaje pomysł wybudowania nowej siedziby OSP. 11 maja 1965 r., przystąpiono do budowy nowej remizy. 13 listopada 1966 wmurowano akt erekcyjny pod budowaną strażnicą, która oddano do użytku 18 maja 1969r. Stanął w niej nowy zmechanizowany sprzęt przeciwpożarowy, oraz nowy Star 25 przydzielony przez Wojewódzką Komedę Straży Pożarnej w Poznaniu 24 września 1967r. Kolejny, nowy samochód jednostka w Nekli otrzymała w 1979 r., był to Star 244. Samochód ten został odebrany druhom po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego i miał służyć do zwalczania manifestacji ulicznych. Zarząd OSP rozpoczął starania o inny samochód. W zastępstwie został przydzielony Jelcz, który był pierwszym samochodem GCBA w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Polsce.
 27 stycznia 1988 r. do Nekli trafia nowy Star 244. 26 czerwca 1988r, na zawodach wojewódzkich w Poznaniu, OSP Nekla zajmuje drugie miejsce.
 17 maja 1989 r. Zarząd Główny Związku OSP odznaczył jednostkę Złotym Medalem „ Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
 7 kwietnia 1995 r. OSP Nekla przystępuje do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 14 grudnia 1996r pierwszy druh nekielskiej OSP otrzymuje „Złoty Znak Związku”. Jest nim druh Czesław Borkowski. 
 W 2009 roku nekielscy druhowie otrzymali nowy samochód CBA, MAN.
Przemysław Szalaty


Sikawka konna z 1883 r.


Pierwszy samochód w OSP


Otwarcie strażnicy przy ul. Wrzesińskiej


Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowaną strażnicą
przy ul. Gnieźnieńskiej w 1966 r.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg 911ec9bba0f0e5d5fb0c91064f7b9e50