Nekla - osp.nekla.eu

historia-2.jpg afff288613958cb56401e596152d3043
ROK 2009
2012-03-21 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

2 stycznia w nowej siedzibie przy ulicy Chopina rozpoczęła działalność Biblioteka Publiczna MiG Nekla. W godzinach otwarcia działa kawiarenka internetowa.

7 stycznia w Nekli zamieszkuje na stałe 1 704 mężczyzn i 1737 kobiet.

W tym dniu obchodzimy w naszej miejscowości 90 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczysty capstrzyk z tej okazji rozpoczęto odsłonięciem nowego pomnika na mogile Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Nekli. Pomnik wykonała firma kamieniarska Bogdana i Tomasza Nawrockich. Treść napisów oraz listę nazwisk opracował dyrektor NOK Paweł Tokłowicz. Oprócz nazwisk powstańców z gminy Nekla i osób biorących udział w walkach o niepodległość w latach 1918 / 1919 znalazły się również nazwiska bohaterów poległych w wojnie Polsko – Bolszewickiej. (foto)

W XVII Finale WOŚP nekielski sztab zebrał 12 831 zł.

26 stycznia zostało wpisane do ewidencji klubów sportowych Nekielskie Stowarzyszenie Strzelecko – Rekreacyjne „Ogończyk” prezesem zostaje Stanisław Hoppe pełniący również funkcje prezesa LOK w Nekli.

1 lutego pożegnano panią Helenę Chromińską, która od 1990 roku była Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli. Po 33 latach pracy odeszła na emeryturę.

9 lutego w wieku 81 lat odszedł od nas śp. pan Jan Karlik Honorowy Obywatel MiG Nekla. Uruchomiona przez niego w 1981 roku produkująca gniazdek hermetycznych dała początek dwom dużym zakładom produkcyjnym w Nekli.

18 lutego w NOK-u odbywają się pierwsze warsztaty artystycznych technik Decoupage.

W Złotym Stoku grupa młodzieży z Nekli bierze udział w obozie „Uniwersytet Zdrowego Stylu Życia”, gdzie zdobywają potrzebną wiedzę do prowadzenia zajęć sportowych w ramach programu „Nekla na start”.

26 lutego złożono wniosek na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Nekli i Targowej Górce. Na potrzeby powyższego wniosku dokonano audytu energetycznego.

Ochotnicza Straż Pożarna 6 marca 2009 roku staje się szczęśliwym posiadaczem nowego samochodu strażackiego MAN TGM 13:280 przeznaczonego do akcji ratowniczo – gaśniczych. Dla jednostki to 7 samochód a czwarty nowy po Starze 25 w 1967 roku, Starze 244 w 1979 i 1988 roku.

W marcu dyrektorem Banku Spółdzielczego w Nekli zostaje pani Ewa Bandosz.

1 kwietnia delegacja z Nekli oglądała na terenie Słowacji oczyszczalnie ścieków zbudowane w technologii jaka będzie zastosowana w naszej nekielskiej oczyszczalni.

Podczas kwietniowej Sesji Rady Miejskiej po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej burmistrz Roman Grychowski otrzymuje jednogłośne absolutorium Rady Miejskiej  Gminy Nekla.

16 maja swoje dziesięciolecie istnienia obchodzi Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Nekli. Inicjatorem i współzałożycielem był Andrzej Paciorkowski kierownik Przychodni Lekarza Rodzinnego w Nekli i diabetolog.

8 czerwca kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej zostaje Agnieszka Janaszak.

16 czerwca otwarte zostały boiska sportowe – strefy rekreacyjne wybudowane przy 85 % wsparciu (1 700 000.00 z Unii Europejskiej tj. Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jest to duży sukces naszego samorządu gdyż Nekla jest jedną z trzech gmin z całej Polski, które otrzymały takie dofinansowania. W uroczystości wzięli udział poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski, władze samorządowe powiatu oraz olimpijczycy Adam Kaczor i Piotr Mowlik. (foto)

21 czerwca 80 – lecie powstania obchodzi Ochotnicza Straż Pożarna w Nekli. Jubileusz jest okazją do wręczenia nowego sztandaru dla jednostki oraz przekazania nowego wozu bojowego. W części rozrywkowej wystąpili goście z Kopydłowa w programie „A my na luzie”. (foto wozu)

27 czerwca po raz siedemnasty odbywają się się w Nekli „Wianki”. W programie imprezy zaplanowano paradę IX Ogólnopolskiego Zlotu Motocyklowego „Born To Party” w której bierze udział 1 500 maszyn oraz zbiórkę pieniężną publiczną na rzecz Ośrodka ZHP – WATRA.

1 lipca 10-lecie istnienia obchodzi Nekielskie Koło Rowerowe. Honorowym gościem spotkania był założyciel Koła ks. Mirosław Wawrzyniak obecnie proboszcz parafii Mórka.

3 lipca w Nekli odbywają się IX Ogólnopolskie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Sportach Obronnych.

W lipcu w Nekli odbywa się Powiatowe Święto Policji. Imprezę otworzyła parada pojazdów policyjnych i militarnych. (foto)

23 sierpnia obchodzimy Dożynki Miejsko – Gminne. W programie artystycznym występuje Andrzej Cierniewski, który cieszy się bardzo miłym przyjęciem licznie zgromadzonej nekielskiej publiczności.

W ciągu czterech lat Neklę odwiedziło kilkanaście kolejnych zaprzyjaźnionych rodzin z Australii. Doceniają to co społeczeństwo nekielskie uczyniło w 2005 roku dla przywrócenia pamięci o ich przodkach. Przejawem tej wdzięczności jest decyzja Mary Cooper z Melbourne o ufundowaniu młodzieży szkolnej z Nekli stypendium pod nazwą „Olęderskie Stypendium Rodziny Nuske”.

Mimo światowego kryzysu, który dotknął również Spółkę „Stomil” co spowodowało częściową redukcję stanu załogi, firma precyzuje plany dotyczące dalszego rozwoju i zatrudnienia 200 osób. Wielu mieszkańców Nekli znajduje również zatrudnienie w zakładach Volkswagen Poznań oraz w Spółce Matex w Starczanowie produkującej meble tapicerowane.

W okresie od 11 sierpnia do 26 listopada wykonano termomodernizację obiektu Zespołu Szkół w Nekli. (foto)

6 października Bank w Nekli obchodzi 100 – lecie powstania. Pierwszy Bank Ludowy którego prezesem jest ks. Marcin Poczta z Grodziszczka zarejestrowano w 1909 roku.

4 grudnia w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie burmistrz Roman Grychowski odbiera Certyfikat Miasto i Gmina Nekla – Gminą Fair Play. Jest to niewątpliwe wyróżnienie i satysfakcja dla naszego Samorządu przyznane przez Krajową Izbę Gospodarczą. (foto)

16 grudnia liczba osób zamieszkujących gminę Nekla przekracza 7 tysięcy mieszkańców. Jest nas już 7002 osoby w całej gminie.

29 grudnia odbywa się uroczysta Sesja Rady Miejskiej podsumowująca 10 – lecie nadania praw miejskich i rok 2009.

 

Opracował na podstawie artykułów „Przeglądu Nekielskiego” i zebranych informacji

Paweł Tokłowicz

 

Autorzy zdjęć:

Waldemar Odrobny, Artur Kaczmarski, Łukasz Chromiński, Elżbieta Narożna, Krzysztof Wojtaszak

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg b6a588579666ca0b4a0c57375f672fd1