Nekla - osp.nekla.eu

historia-2.jpg 3a0d48518b6f011e4858b5d548df56ab
ROK 2008
2012-03-21 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Nowy rok powitaliśmy w nekielskim parku. Na spotkanie z Burmistrzem przybyło o północy kilkaset osób.

Nekla liczy 3 367 mieszkańców a gmina 6 869. Rok wcześniej było nas 6 810  mieszkańców gminy.

W XVI Finale WOŚP zebraliśmy rekordową sumę 13 860 złotych (o 2 730 więcej niż w roku 2007). Rekordową puszkę wszystkich finałów WOŚP w gminie Nekla przyniosła Agnieszka Warczyńska z Zasutowa.

11 stycznia formalnie zarejestrowano Nekielskie Koło Rowerowe, którego założycielem w 1999 roku był ks. Mirosław Wawrzyniak. Prezesem koła zostaje Maria Łakoma.

30 stycznia na XIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Nekla na skarbnika gminy powołano p. Krystyną Kielczyk a na sekretarza gminy p. Elżbietę Narożną.

15 marca mija 30 lat od oddania do użytku Nekielskiego Ośrodka Kultury w byłej stajni pałacowej.

Od kwietnia w Bibliotece Publicznej w Nekli istnieje czytelnia internetowa w ramach programu „Ikonka” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

5 kwietnia 2008 roku w Kaliszu odbył się Finał Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Gimnazjum z Nekli reprezentowali Filip Strzyżewski i Jakub Szymczak. Zostali oni laureatami tego konkursu zdobywając III i IV wynik w województwie.

20 kwietnia gościmy w naszej parafii ks. bp Wojciech Polak, który udziela sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej 59 młodym ludziom.

2 maja podczas uroczystego otwarcia toru motokrosowego w Opatówku swą działalność zainaugurował Motorowy Klub Sportowy (MKS Nekla).

W maju jubileusz 25 lat posługi kapłańskiej w parafii pw. św. Andrzeja Ap. obchodzi ks. kanonik Ryszard Goliński jest to zarazem 43 rocznica Jego kapłaństwa.

30 maja nekielskie przedszkole obchodzi jubileusz 60 – lecia.

15 czerwca odbywają się obchody 750 – lecia Targowej Górki.

21 czerwca Nekla stała się przystankiem etapowym World Tour – podróży dookoła świata francuskiej rodziny Jolivout  podróżujących na rowerach. Wyruszyli z Francji 1 maja ich podróż ma się zakończyć w grudniu 2009 roku pokonując 20 tyś. km w Europie, Ameryce Południowej i Północnej, Australii i Oceanii.

23 czerwca 2008 roku odszedł od nas na zawsze śp. Stanisław Stefański były radny Rady Miejskiej Gminy Nekla, przewodniczący Gminnej Rady Narodowej, społecznik z zawodu leśnik.

21 sierpnia rozpoczęto budowę nowego opłotowania cmentarza parafialnego w Nekli.

7 września w Nekli odbywają się Dożynki Powiatowe z udziałem wojewody wielkopolskiego Piotra Florka. Gwiazdą programu była Małgorzata Ostrowska. 

13 września pożegnaliśmy śp. Gedeona Czwajdę byłego prezesa Nekielskiego Towarzystwa Ekologicznego i Nekielskiego Stowarzyszenia Pracodawców.

7.10.2008 roku Gmina Nekla otrzymała wsparcie finansowe na lata 2008 – 2011 w wysokości 463 814 euro co stanowi 85 % całkowitych kosztów na realizację wzrostu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nekla.

8 października w obecności polskich olimpijczyków Ireneusza Golda, Adama Kaczora, Piotra Mowlika i Rafała Wieruszewskiego Gimnazjum w Nekli otrzymuje swój sztandar.

10 października nowym kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej został Arkadiusz Pawlak zastępując na tym miejscu odchodzącego na emeryturę Bogdana Barana. Nowym wikarym w parafii nekielskiej zostaje ks. Artur Sreberski. 

Klub Miłośników Syren i Warszaw promuje Neklę w Centrum Handlowym M-1 w Poznaniu. 

Od listopada na terenie gminy prowadzona jest zbiórka zużytego sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, sprzętu i narzędzi elektrycznych i elektronicznych czym zajmuje się Zakład EKOMYST.

22 listopada szachiści przy Zespole Szkół w Nekli na Szachowych Mistrzostwach Powiatu zdobywają 8 medali (1 złoty, 4 srebrne i 3 brązowe) poprawiając tym samym swój ubiegłoroczny wynik o 2 medale. 

Dobiegają końca prace przy budowie ulicy Sikorskiego. Do użytku zostaje oddana nowa droga serwisowa z Nekli do Zasutowa.

Uchwalono budżet na rok 2009, który po stronie dochodów ma wynosić 15 631 227 zł natomiast wydatki ustalono w wysokości 19 769 706 zł. W planie wydatków majątkowych przyjęto m. in. termomodernizację szkoły w Nekli oraz budowę otwartych stref rekreacji dziecięcej w ramach programu „Nekla na start” realizując tym samym umowę partnerską z organizacją Akershus Idrettskrets z Norwegii.

6 grudnia podczas uroczystego zapalenia świateł na choince burmistrz Roman Grychowski przekazuje nowy szkolny autobus marki „SOLBUS” z 35 miejscami siedzącymi i 20 stojącymi. Poświęcenia dokonuje ks. kanonik Ryszard Goliński. Zakup autobusu był możliwy dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowo zakupiony pojazd zastąpił wysłużonego18 letniego Autosana. Kierowcą szkolnego autobusu jest niezmiennie od 21 lat pan Józef Szczepański. 

16 grudnia Zespół Szkół w Nekli otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego za projekt „Śladami Sztandaru”. Wyróżnienie to przyznano za „działalność dydaktyczno – wychowawczą, nieustanne podnoszenie poziomu nauczania i unowocześnianie procesu dydaktycznego a także za współpracę z samorządem i lokalnym samorządem”.

W dniu 31 grudnia Neklę zamieszkuje na stałe 3 391 osób, czasowo 52 osoby.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg e34dfa32795c91341058e7ab6427d57f