Nekla - osp.nekla.eu

historia-2.jpg 8b2a63b3a62e932ac200ebd436a2f879
ROK 2007
2012-03-21 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Od początku stycznia Urząd Gminy przygotowuje projekt dotyczący otwartych stref rekreacji.

Po raz piąty w Nekli grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Było kosmicznie i zebrano 11 130,00 zł.

27 stycznia Koło Łowieckie „LIS” nr 70 w Nekli obchodzi Jubileusz 60 – lecia. Prezesem koła jest Tadeusz Jędrzak a łowczym Stanisław Kucza.

Przechodzący przez Neklę huragan Cyryl wyrządza wiele szkód na terenie naszej gminy.

15 lutego do Urzędu Gminy wpłynął pozew Jana i Zygmunta Żółtowskich o wydanie zabudowanej nieruchomości obejmującej zespół pałacowo – parkowy w Nekli.

W marcu w Nekli gości czteroosobowa delegacja Norwegów. Ich wizyta związana jest z pozyskaniem środków na budowę otwartych stref rekreacji dziecięcej i realizacja programu rozwoju aktywności fizycznej pn. „Nekla na start”.

Z końcem marca swoją wieloletnią pracę w Nekli kończą Małgorzata Skrzypczak dyrektor Biblioteki Publicznej oraz Maria Kaczmarek dyrektor Banku Spółdzielczego w Nekli. Stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej obejmuje Magdalena Bielak a pełniącym funkcję dyrektora Banku Spółdzielczego Dorota Pawlak. Nowym kierownikiem posterunku policji zostaje Artur Rybak zastępując pełniącego obowiązki Krzysztofa Jagiełę.

Od kwietnia przy OSP Nekla działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Kwietniowy numer Przeglądu Nekielskiego ukazuje się w formacie A-3 co nie spotyka się z aprobatą czytelników.

28 kwietnia o godzinie 6 rano z nekielskiego Rynku startuje Europejski Rajd Syren i Warszaw Nekla – Paryż. Załogi mają do pokonania 3 600 km.

W kwietniu pożegnaliśmy śp. Stanisława Koniecznego współzałożyciela Orkiestry Dętej Nekielskiego Ośrodka Kultury.

3 maja dekretem Arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego Metropolity Gnieźnieńskiego ks. Sławomir Strąka zostaje kapelanem Oddziału Miejsko – Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Nekli.

Tego samego dnia w NOK - u otwarto wystawę „Ocalić od zapomnienia – cmentarze olęderskie”, której otwarcia dokonał Przewodniczący Społecznego Komitetu Renowacji Cmentarzy Olęderskich Jerzy Osypiuk.

4 maja w auli Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu Ochotnicza Straż Pożarna zostaje uhonorowana tytułem „Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna Roku 2006”.

W dniach 1 – 3 czerwca Orkiestra Dęta NOK koncertuje na XVI Dniach Wina w miejscowości Sopron na Węgrzech.

3 czerwca ks. prymicjant Artur Kazecki odprawia pierwszą mszę świętą w rodzinnej parafii. Święcenia kapłańskie przyjął dzień wcześniej w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie.

Podczas Nekielskiego Jarmarku Różności występuje zespół Bayer Full. 

W ramach trzyletniego programu Comenius w gimnazjum w Nekli gości grupa uczniów z Niemiec i Turcji.

Na III Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Krynicy Zdroju Orkiestra Dęta NOK zajmuje II miejsce w musztrze paradnej.

17 czerwca Gminny Klub Sportowy „Płomień” obchodzi 60 – lecie swojego istnienia. Pierwszym prezesem w roku 1947 został Walerian Nowakowski a obecnie nim jest Henryk Adamus. Z okazji jubileuszu zorganizowano towarzyski mecz z drużyną Lech Poznań Old Boys.

W Zespole Szkół w Nekli żegnamy odchodzących na emeryturę 8 nauczycieli: Stanisławę Wydrzankę (44 lata pracy w tej samej placówce!!!), Mirosławę Molik, która przeprowadziła nekielską szkołę przez trudne lata późnego PRL-u, Elżbietę Kledzik, Elżbietę Makowską, dyrektora Romana Kuszak, który nigdy nie musiał postawić oceny niedostatecznej na koniec roku, Marię Kordus, Irenę Waldowską i Elżbietę Paluczek, która kierowała nekielską szkołą aż 15 lat a w nowej roli zostaje prezesem Nekielskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego oraz Fundacji „U źródeł Cybiny”.

Podczas imprezy plenerowej „Powitanie Lata” Uczniowski Klub Sportowy prezentuje partię żywych szachów a Orkiestra Dęta NOK obchodzi 10 – lecie swojej działalności.

Czerwcowa Akademia Zdrowia poświęcona jest ginekologii i nauce o kobiecie. Wykład przedstawiła dr med. Grażyna Jarząbek – położnik specjalista seksuolog.

W Nekli gościmy grupę uczni z Mohylewa z Białorusi oraz 20 osobową grupę młodzieży z Kazachstanu, która wraz z nekielskimi uczniami zredagowała pierwszy wielojęzyczny numer gazetki szkolnej.

Na przełomie czerwca i lipca rozstrzygnięto przetargi na modernizację oczyszczalni ścieków, wykonanie projektu obiektu przeznaczonego na Bibliotekę Publiczną, Nekielski Ośrodek Kultury, Przychodnie Lekarską i Przedszkole w Nekli oraz wykonanie studni głębinowej ujęcia wody. 

6 lipca Robert Andrzejak odbiera nominację na Dyrektora Zespołu Szkół w Nekli. Jego zastępcą zostaje Aldona Kubacka.

20 lipca w „Wiadomościach Wrzesińskich” ukazuje się artykuł pt. „Burmistrz donosił”. Dotyczył on zamieszkującego w Nekli 34 lata, dwukrotnie wybranego w wolnych wyborach na burmistrza Nekli Mariana Balickiego. Sprawa ta stała się przysłowiową „wodą na młyn” dla mediów, co wpłynęło na wizerunek Nekli. Pomimo dużej dezaprobaty mieszkańców Burmistrz 24 lipca kieruje pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej i zrzeka się mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Nekla.

16 sierpnia podczas IX Sesji Rady Miejskiej radni przychylili się do prośby Burmistrza i podjęli uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu. Nie przyjęcie takiej uchwały spowodowałoby przeciągnięcie w czasie procedur wygaszających mandat. Od 3 września do czasu wyboru nowego Burmistrza funkcję tą pełni prawnik Grzegorz Błażejczak zamieszkały w Wolsztynie wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego.

W dniu 4 – 7 sierpnia na zaproszenie władz Szczecina Orkiestra Dęta NOK bierze udział w Finale Regat The Tall Ships' Races 2007, które uświetniły największe żaglowce świata.

1 września naukę w Zespole Szkół rozpoczyna 49 pierwszoklasistów i 156 gimnazjalistów. Wprowadzono jednolity strój dla uczniów tzw. mundurki, które już po roku wycofano.

26 września Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu  Inwestycyjnego na lata 2008 – 2012. W Nekli planuje się wykonać budowę otwartych stref rekreacji dziecięcej, modernizację oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji sanitarnej rejonu ulic Starczanowska i Dworcowa, termomodernizację ZS w Nekli, budowę Biblioteki Publicznej, NOK, oddziałów przedszkolnych i przychodni lekarskiej, budowę ulicy Słonecznej, Sikorskiego oraz w części ulicy Szczepańskiego i Słowackiego.

Pod koniec września 2007 w Nekli swój sklep otwiera sieć sklepów „MATTEO”.

1 października uruchomiono nawą siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli na ulicy Dworcowej 12. Dotychczasową siedzibę Urzędu Poczty Polskiej przeniesiono na ulicę Chopina.

W październiku zostaje wydrukowany dwusetny jubileuszowy numer Przeglądu Nekielskiego, który ukazuje się od listopada 1990 roku.

21 października odbywają się przedterminowe wybory na Burmistrza. Do wyborów stanęło dwóch kandydatów, wiceburmistrz Roman Grychowski i Roman Kuszak. Nowym burmistrzem zostaje Roman Grychowski, który zdobył łącznie 2 171 głosów a kontrkandydat 522. Frekwencja wyborcza wyniosła ponad 56 %.

W listopadzie dokonano odbioru i przekazania do użytku publicznego nowo wybudowaną ulicę Konopnickiej.

10 listopada na Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Wrzesińskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Szachach w Marzeninie nekielscy szachiści odnoszą sukces i zdobywają 6 medali; 1 złoty, 3 srebrne i 2 brązowe.

11 listopada pożegnaliśmy śp. Leszka Januchowskiego pierwszego i długoletniego przewodniczącego Zarządu Gminnego „Solidarność”.

Mikołajkowe zapalenie świateł na choince odbywa się po raz pierwszy w nekielskim parku.

28 grudnia Rada Miejska przyjmuje budżet na 2008 rok. Dochody budżetu wynoszą 14 622 222, natomiast wydatki 14 950 222. W wydatkach majątkowych zaplanowano wykup gruntów pod drogi gminne, zakup autobusu szkolnego, samochodu strażackiego, dofinansowanie II etapu budowy kanalizacji sanitarnej.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg 5911da9d8a4686248269cfafc5037079