Nekla - osp.nekla.eu

historia-2.jpg 2761567123d6ba3d2e8f55a6c448a9f6
Ks. Marcin Manicki
2012-03-21 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Marcin Manicki, urodzony w dniu 4.11.1841 r., wyświęcony w 1865, dwukrotnie z przerwą na służbę księdza Adolfa Żółtowskiego gospodarzył w nekielskiej parafii. Przebieg posługi kapłańskiej ks Manicki rozpoczął wikariatem w Winnejgórze w 1865 r. Następnie był kapłanem w parafiach  Bardo - kurator od 1869 r. i Opatówko - protektor od 1871r. Kolejny krok to parafia nekielska, gdzie rozpoczął służbę jako administrator od 22.11.1886 r. a pełnił ją do 30.04.1899 . Przed nim kapłanem nekielskim był Antoni Fromholz. Następnie był administratorem w Gieczu od 01.05.1899 r. do 17.09.1899 r. a później do 29.07.1901 r. proboszczem. Po wybudowaniu kościoła w Nekli odchodzi do zakonu ksiądz Adolf Żółtowski. Ponownie nekielskim proboszczem został ksiądz Marcin Manicki -od 30.07.1901r. Doceniając jego posługę został mianowany od marca 1907 r. administratorem w  Kostrzynie a potem, w 1908 r. także został dziekanem dekanatu kostrzyńskiego. Założyciel i członek członek nekielskiego Kółka Rolniczego w 1905 r. Ksiądz dziekan Marcin Manicki, staruszek o srebrnej czuprynie, był szczerym patriotą, ofiarnym kapłanem dbającym o rozwój życia parafialnego. Stworzył legat ze swych własnych pieniędzy na rzecz kościoła, za co kupiono tabernakulum. W kościele ludność znajdywała oparcie i pokrzepienie oraz tak potrzebną mowę polską. Bez niego nie byłoby niezbędnego dla powstania zapału.  W dniu 9 stycznia 1919 r.(czwartek, do południa) uroczyście pożegnał i pobłogosławił kompanię powstańców nekielskich pod dowództwem Zdzisława Beutlera. 

W 1919 r. z bólem i żalem pochował zabitych w bojach powstańców.

Członek Wydziału Historyczno-Literackiego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1894 - 1922. Zmarł w Nekli w dniu 15.10.1922 r.

Po nim posługę kapłańską objął ksiądz Stanisław Skowroński.

 Michał Pawełczyk

Siedzą od prawej : trzeci -Walenty Psuja, czwarty ks. Marcin Manicki

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg 3b115ed0238657f7e254c0686ca15764