Nekla - osp.nekla.eu

historia-2.jpg bc3abfe257b9677f8cca2ab470ddc2e9
ROK 2000
2012-03-20 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Kurier 10-lecia Miasta Nekla

Nekla w poczcie miast Polskich – historia zabiegów

Jak staliśmy się mieszkańcami miasta nie opuszczając swoich domów?

            1 stycznia 2000 roku weszło w życie Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 roku podpisane przez ówczesnego premiera Jerzego Buzka o utworzeniu w Polsce pięciu nowych miast. Awans ten spotkał Czchów, Kosów Lacki, Neklę, Prusice i Tyszowce.

Nekla w latach 1727 – 1793 posiadała prawa miejskie. Po 207 latach nasza miejscowość ponownie została zaliczona do grona ponad 850 jednostek o statucie miasta w Polsce. Tym samym zakończyły się kilkuletnie starania o zaliczenie Nekli powtórnie w poczet miast.

Historia zabiegów o przywrócenie Nekli praw miejskich rozpoczęła się wiosną 1994 roku. Podczas kończącej się I Kadencji Rady Gminy wiceprzewodniczący Rady Wojciech Prałat złożył prośbę o podjęcie starań o przywrócenie praw miejskich. Co wywołało nie małe poruszenie wśród radnych  a niektórzy potraktowali to żartobliwie. Rozpoczęły się liczne dyskusje, ponieważ przeciwnicy pomysłu obawiali się, że spowoduje to większe obciążenie podatkami mieszkańców Nekli.  W czerwcu 1997 roku Rada Gminy II kadencji uchwaliła, że zostanie w tej sprawie przeprowadzone referendum aby mogli wypowiedzieć się wszyscy mieszkańcy gminy. Powołano Gminną Komisję d/s Referendum. Ze względów oszczędnościowych przeprowadzono je w sposób demokratyczny razem z wyborami do Senatu 21 września 1997 roku. Aby wynik był wiążący w referendum musiało wziąć udział 30 % uprawnionych do głosowania. Frekwencja zaskoczyła organizatorów i wyniosła w całej gminie 51,8 %, a w samej Nekli 65,1 % i była wyższa niż w odbywających się tym samym dniu wyborach parlamentarnych. Za przywróceniem praw miejskich Nekli głosowali mieszkańcy obwodów samej Nekli i w wioskach jej najbliższej okolicy oraz obwodu w Podstolicach. Jedynie mieszkańcy Targowej Górki wyrazili zdecydowany sprzeciw. 

Wynik referendum oraz taka opinia społeczeństwa gminy, upoważniły Zarząd i Radę Gminy do wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie praw miejskich do Urzędu Rady Ministrów. Wniosek uzyskał pozytywną opinie Sejmiku Województwa oraz Wojewody Poznańskiego i trafił jesienią 1998 roku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Delegacja tego ministerstwa gości w Nekli latem 1999 roku i wydaje pozytywną opinię. Finał sprawy nastąpił w grudniu 1999 roku na posiedzeniu Rady Ministrów. Na podstawie pozytywnie zaakceptowanego wniosku Premier RP podpisał rozporządzenie o nadaniu praw miejskich pięciu miastom, które zostało opublikowane w Dz. U. Nr 110 z 1999 roku. Wnioski o zaliczeniu w poczet złożyło 96 miejscowości.

Uroczystość wręczenia aktów nadania praw miejskich odbyła się 25 stycznia w sali Kominkowej Urzędu Rady ministrów w Warszawie. Władze Nekli reprezentowała czteroosobowa delegacja: burmistrz Ryszard Kordus, przewodniczący Rady Roman Kuszak, Radny Powiatowy Janusz Balcerzak i sekretarz Marian Balicki. Towarzyszył im wicewojewoda wielkopolski Jerzy Stępień i starosta wrzesiński Krzysztof Wojciechowski oraz Waldemar Odrobny mieszkaniec Nekli w roli fotoreportera. Akt nadania wręczył burmistrzowi Ryszardowi Kordusowi Premier RP Jerzy Buzek

  

Premier złożył serdeczne życzenia i zapoznał się z materiałami informacyjnymi każdej gminy. Okazało się, że Nekla jest największą miejscowością spośród pięciu, które otrzymały prawa miejskie, gdyż pozostałe miejscowości liczą od 2 200 mieszkańców (Czchów i Tyszowce) do 2 400 w Kosowie Lackim. Na koniec 1999 roku w samej Nekli zamieszkiwało 3 152 osoby. Obecnie stan na 16.12.2009 r. - 3 474 (wzrost o 322 osób). Fakt nadania praw miejskich Nekli sprawił spore zainteresowanie wśród wielu dziennikarzy, stacji radiowych i telewizyjnych. Sposób prezentowania był bardzo różny od ironii, że wieśniacy stali się mieszczuchami, po te pozytywne czego przykładem może być zainteresowanie inwestora 7 ha ziemi przy drodze z Nekli do Barczyzny, gdzie obecnie swoją siedzibę ma firma „STOMIL”.

 

 

Pierwsze dziecko w mieście Nekla

            Pierwsze dziecko urodzone w Nekli po nadaniu naszej miejscowości statusu miasta to Agnieszka Ewa Abramkiewicz, córka Justyny i Marka Abramkiewiczów zamieszkałych przy Rynku w Nekli. Agnieszka przyszła na świat 10 stycznia 2000 roku w szpitalu we Wrześni. Zgodnie z zapowiedzią przedstawiciele władz gminnych wręczyli jej rodzicom upominek w wysokości  1 000 zł.

Nowi Honorowi obywatele

            Na XII Sesji Rady (tym razem) Miejskiej Gminy Nekla na wniosek Zarządu radni nadali dwa tytuły Honorowego Obywatela Gminy Nekla. Zaszczytu tego dostąpiły panie Alfreda Kubera  i Zofia Matuszak a poprzednio pan Stefan Leszczyński.

 

50 – lecie Koła Łowieckiego „LIS” w Nekli

W dniu 5 lutego odbyły się obchody 50 – lecia Koła Łowieckiego nr 70 „LIS” w Nekli. Z okazji jubileuszu członkowie koła ufundowali sztandar dla swej organizacji. Uroczystość uświetnił koncert Capelli Zamku Rydzyńskiego Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej PZŁ.

 

Zaproszenie na Zjazd Premierów Grupy Wyszehradzkiej

            28 kwietnia 2000 roku na zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego Macieja Musiała, Orkiestra Dęta Nekielskiego Ośrodka Kultury uświetniła odbywający się w Gnieźnie Zjazd Premierów Grupy Wyszehradzkiej. Tego dnia orkiestra zagrała 4 koncerty w różnych miejscach miasta. Zaproszone zostały także orkiestry MPK z Poznania, Kopalni Węgla Brunatnego z Konina, Orkiestra ze Słupcy i Grodziska Wlkp. 30 kwietnia orkiestra uświetniła swą oprawą muzyczną uroczystą mszę św. z okazji Dnia Strażaka celebrowaną przez ks. Bp Grzegorza Balcerka w poznańskiej katedrze.

 

Uroczystości nadania Praw Miejskich i 100 – lecie Kościoła Parafialnego w Nekli

            Uroczystość odbyła się 28 maja 2000 roku i rozpoczęła ją Msza św. celebrowana przez ks. bp Zdzisława Fortuniaka w kościele parafialnym w Nekli. W homilii ks. Biskup podkreślił, że obecnie odnowiona świątynia jest na pewno piękniejsza niż ta pierwsza sprzed 100 lat, której budowę zakończono na jesień Roku Pańskiego Jubileuszowego 1900 co czytamy w dokumencie erekcyjnym. Następnie zebrani udali się na Rynek, gdzie dokonano odsłonięcia i poświęcenia głazu i tablicy pamiątkowej na tą okoliczność. Podczas części artystycznej w koncercie z zespołem wystąpił Zbigniew Wodecki. Można było nabyć pierwszą muzyczną płytę CD pt.: „To nekielska ziemia” z utworami o Nekli Krzysztofa Kapturskiego i Tadeusza Hadady, zwiedzić wystawę „Nekla w starej i nowej fotografii” opracowaną przez dyrektora NOK Pawła Tokłowicza oraz podziwiać prace plastyczne konkursu dotyczącego życia Jana Pawła II.

 

Inwestycje w Nekli w 2000 roku

            Rozbudowa hydroforni poprzez montaż i uruchomienie 3 zbiornika wyrównawczego. Rozbudowa I kwatery składowiska komunalnych. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w części ulic Świerczewskiego i Chopina. Rozbudowa sieci telefonicznej.

            2 stycznia otwarto nowy gabinet pielęgniarek środowiskowych i położnej w Nekli przy ul. Dworcowej.

Ochrona środowiska

            W lipcu powstaje w Nekli Nekielskie Towarzystwo Ekologiczne, którego celem jest integracja zwolenników ekologii, wszechstronne propagowanie wiedzy w zakresie ochrony środowiska.

            25 października uruchomiono nową kotłownię gazową w Zespole Szkół w Nekli oraz zmodernizowano kotłownie z ogrzewania węglowego na gazowe na ulicy Dąbrowskiego należąca do Spółdzielni Mieszkaniowej Sokołowo.

            12 września 2000 roku Rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego Dz. U. Nr 63 uznana została za pomnik przyrody aleja kasztanowa rosnąca przy drodze Nekla – Starczanowo. Rośnie przy niej 158 drzew w wieku od 150 do 160 lat głównie kasztanowca zwyczajnego oraz lipy szerokolistnej i jesionu wyniosłego.

            W październiku w Zespole Szkół w Nekli pojawiają się pojemniki na zbiórkę opakowań aluminiowych.

            W grudniu wprowadzono uchwałę o utrzymywaniu porządków i czystości w gminie, która mówi, że wszyscy mieszkańcy będą musieli zawrzeć umowy w wywozu nieczystości stałych. Pojawiają się kosze na stłuczkę szklaną.

            W czerwcu 2000 roku powstaje w Nekli Klub AA. Mitingi odbywają się w każdy wtorek w remizie OSP.

 

            15 czerwca w Nekli odbywa się Wojewódzka Konferencja Delegatów Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg cb81cb014fe343de3f57af98cef1c328