Nekla - osp.nekla.eu

historia-2.jpg 64a4132a2bf9030fbad0d170d811bd3e
Ocalić od zapomnienia - Antoni Fellmann
2012-03-20 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Zbliża się kolejna, tym razem 93 rocznica powstania wielkopolskiego. Nie każdy wie, że w Bydgoszczy znajduje się jedyny w kraju grób Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego. Powstaniec wielkopolski nieznanego nazwiska, został ciężko ranny w walce pod leżącą niedaleko Bydgoszczy osadą Murowaniec. Murowaniec był zapamiętany przez nekielskich powstańców. Tu bowiem walczyli z Grenzschutz'em i tu odbyła się bitwa o pociąg pancerny.

Nieznany powstaniec został wzięty do niewoli podczas późniejszych walk i niezidentyfikowany zmarł.

Powstańcowi owemu sprawiono godny pochówek, a w końcu wydzielono przy placu Bernardyńskim miejsce, w którym w Święto Żołnierza, w niedzielę, 9.08.1925 r. uroczyście, z asystą honorową ponownie w godnym miejscu pochowano.

Trzy lata później, w dniu  7.10.1928 r., przy Grobie Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego  w Bydgoszczy odbyła się niezwykła uroczystość. W trakcie zwołanego w Bydgoszczy zjazdu Powstańców i Wojaków  wraz z   Związkiem  Hallerczyków, jego uczestnicy w otoczeniu 30 pocztów sztandarowych i społeczeństwa, z asystą wojskową przybyli wpierw do kościoła garnizonowego na uroczyste nabożeństwo, po czym przybyli do Grobu Powstańca.

Okręg XVII wrzesiński reprezentowała delegacja ze sztandarem i wieńcem w składzie: komendant Okręgu J. Skonieczny z Wrześni, Krzyżanowski z Wrześni Fellmann z Nekli i Trella z Kaczanowa.

Podczas składania wieńców uwagę zgromadzonych zwrócił nasz wieniec.

Na szarfach wieńca bowiem umieszczony był  napis: „Gałązki wieńca zebrane z pola walki pod Sokołowem i Wrześnią  dnia 2 maja 1848 roku”.

Warto przybliżyć sylwetkę człowieka, który wówczas reprezentował Neklę.

Antoni Fellmann znalazł się w Nekli dla interesu. Założył z Jóźwiakiem spółkę zajmującą się handlem artykułami rolnymi o nazwie Rolnik. Znajdowała się przy ul. Wrzesińskiej, między domem Gładyszewskich a starą pocztą. Antoni Fellmann urodził się 29.12.1891 w Kościanie. Brał udział w powstaniu wielkopolskim w okolicach Krobi.

Wziął ślub we Wrześni z wybitną uczestniczką strajku dzieci wrzesińskich –  Pelagią Koralewską . Jej ojciec, Jan, był wśród ukaranych grzywną za odmowę nauki religii w języku niemieckim przez dziecko. Z małżeństwa Antoniego i Pelagii urodziło się dwoje dzieci: synowie Marian i Jan. Po kilku latach działalności, wskutek kryzysu światowego i oszustwa spółka upadła. Po upadłości spółki wyprowadził się z Nekli i pracował w młynach: we Wrześni u Wirtha a później w Gnieźnie u E. Foltynowicza.

Mieszkając w Nekli, był członkiem nekielskiego Towarzystwa Powstańców i Wojaków, a nawet wybrano go na wiceprezesa Zarządu.

Podczas drugiej wojny światowej, we wrześniu 1939 r., wyjechał do Kościana, do rodziny, a tam cudem uniknął pewnej śmierci, ratując się z łapanki, z której uczestnicy zostali rozstrzelani.

Na skutek denuncjacji sąsiadki, Niemki, skierowany został do wywózki w dniu 12.12.1939 r.  przez obóz Główna w Poznaniu do Generalnej Guberni. Wywieziony został do Kolbuszowej w rzeszowskim. Po wojnie powraca przez Neklę do Kostrzyna, a następnie osiada w Poznaniu.

Zmarł 16.11.1977 r. i pochowany został na cmentarzu górczyńskim w Poznaniu.

W dniu 27 grudnia wspomnijmy o powstańcach, tych bliskich i tych nieznanych.

Michał Pawełczyk

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg ebf8245e0161353afabccac391204222