Nekla - osp.nekla.eu

historia-2.jpg 0c1d95d964da8ddeee7f0391525a3558
70 rocznica straceń w Małej Górce
2012-03-20 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

22 maja 2011 r. minęła 70 rocznica okrutnej zbrodni ludobójstwa dokonanej przez hitlerowców w Małej Górce w 1941 roku. W ten dzień, w niedziele 22 maja br. odbyła się uroczystość patriotyczno - religijna z udziałem władz samorządowych, duchowieństwa, zaproszonych gości, mieszkańców i młodzieży szkolnej. Tuż przed godziną 14-tą wartę honorową przy obelisku i w miejscu egzekucji objęli żołnierze WP i harcerze z Ośrodka Harcerskiego ,,Watra''. Obchody uświetniła obecność Reprezentacyjnej Kompani Honorowej Wojska Polskiego ze Śremu

Mszę św. w intencji rozstrzelanych Polaków odprawił i homilię wygłosił ks. Dziekan Mieczysław Kozłowski

Uroczystość  rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem Kompani Honorowej z pocztem flagowym i przybyłych pocztów sztandarowych. Po wciągnięciu flagi Państwowej na maszt - drabinę wozu bojowego PSP we Wrześni i odśpiewaniu Hymnu Państwowego, delegacje  rodzin rozstrzelanych zapaliły znicze przy pamiątkowym obelisku i w miejscu egzekucji. Otwarcia uroczystości dokonali organizatorzy obchodów Burmistrz MiG Nekla Karol Balicki oraz proboszcz parafii pod wezwaniem  św. Katarzyny Aleksandryjskiej ks. Andrzej Bohdanowicz. Wśród zaproszonych gości powitali członków rodzin rozstrzelanych, ks. Dziekana Mieczysława Kozłowskiego i przybyłe duchowieństwo, przedstawiciela dowódcy wojska Polskiego ze Śremu, Delegacje Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP w Poznaniu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Delegacje Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu Wrzesińskiego, przybyłe delegacje honorowych obywateli, druhów OSP, harcerzy, mieszkańców i młodzież szkolną.

W swej homilii ks. Dziekan podkreślił jak ważna jest pamięć tych wydarzeń sprzed lat ,, Naród bez pamięci jest narodem bez przeszłości''. Po odegraniu ,,Roty'' przez Orkiestrę Nekielskiego Ośrodka Kultury którą dyrygował pan Eugeniusz Drewniak

Głos zabrał burmistrz Karol Balicki, który w swym okolicznościowym wystąpieniu przypomniał historię tego okrutnego mordu i przybliżył sylwetki rozstrzelanych.

Krótki montaż historyczny zaprezentowała młodzież ZS w Targowej Górce. Następnie został poprowadzony Apel Poległych wraz z Salwą  Honorową, po czym przed obeliskiem kwiaty złożyła delegacja władz samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Nekla. W miejscu egzekucji kwiaty złożyły delegacje rodzin rozstrzelanych oraz delegacje zaproszonych gości. Uroczystość zakończył przemarsz Reprezentacyjnej Kompani Honorowej Wojska Polskiego i Pocztów Sztandarowych.

 Po uroczystości można było zwiedzić okolicznościową wystawę przygotowaną przez uczniów Zespołu Szkół w Targowej Górce.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg b94d95bb9bc53a5a9299f85e1a5f1693