Nekla - osp.nekla.eu

historia-2.jpg 5f9686cfa70f082a37566a965dc99472
lata 1990r-1991r
2010-05-07 Administrator
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
04. 06. 1990 r.
Przewodniczącym Rady Gminy zostaje Jerzy Osypiuk
18. 06. 1990 r.
Wójtem gminy zostaje Ryszard Kordus, a sekretarzem gminy Marian Balicki.
XI/1990 r.
Ukazuje się pierwszy numer "Przeglądu Nekielskiego".
1991 r.
Powstaje sala komputerowa w nekielskiej szkole.
02. 05. 1991 r.
Uruchomiona zostaje stacja paliw w Nekli.
12. 05. 1991 r.
Obchody 50-lecia stracenia 25 Rodaków w Małej Górce. W uroczystości bierze udział wojewoda poznański dr Włodzimierz Łęcki.
XI/1991 r.
Oddanie do użytku bloku mieszkalnego dla nauczycieli w Zasutowie.
XII/1991 r.
Telefonizacja Nekli - uruchomienie nowej 600 numerowej centrali automatycznej i skablowanej sieci telefonicznej. Rozwiązanie problemów łączności telefonicznej w Nekli jest zasługą społecznego komitetu na czele z Januszem Balcerzakiem.
29. 12. 1991 r.
Odsłonięcie na Rynku w Nekli tablicy poświęconej tym, którzy walczyli i cierpieli za wolność i niezależność narodową. Napis na tablicy głosi:
Poległym, pomordowanym i prześladowanym mieszkańcom gminy uczestnikom walk o niepodległość i demokrację 1848, 1863, 1918 - 1921, 1939 - 1945, 1956, 1981
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg 7f7b3e31f64a8573e7f72896b770d8aa