Nekla - osp.nekla.eu

historia-2.jpg 0a307df5c15b9763035808b75efd2c64
lata 1983r-1990r
2010-05-07 Administrator
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

 

21. 05. 1983 r.
Koło Pszczelarskie organizuje wystawę pszczelarską. O jej atrakcyjności świadczą wpisy w kronice Koła
VII/1983 r.
Zwodociągowanie Nekli
28. 06. 1984 r.
Przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej zostaje Stanisław Stefański (do 27.05.1990 r.)
07.-08. 09. 1985 r.
Obchody 550 - lecia Nekli zorganizowane przez Nekielski Ośrodek Kultury w parku w Nekli. W uroczystościach bierze udział v-ce wojewoda poznański dr Alojzy Bryl.
X/1985
Oddanie do użytku 8 - rodzinnego domu nauczyciela w Targowej Górce
06. 12. 1985 r.
Oddanie do użytku stałego kina w N.O.K Nekla
07.-08. 02. 1986 r.
Wojewódzka impreza "Kultura wsi poznańskiej w 4 porach roku" odbywa się jako "Zima w Stroszkach".
30.-31.08. 1986 r.
Nekielski Ośrodek Kultury organizuje wystawę "Nekla w starej fotografii".
02. 05. 1987 r.
Prezentacja dorobku kulturalnego szkół naszej gminy na estradach Poznania pod hasłem "Młodzież Wielkopolski miastu Poznań".
03. 06. 1987 r.
Powstaje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Nekielskiej, którego prezesem zostaje Ryszard Zjeżdżałka
01. 02. 1988 r.
Wybudowanie apteki w Nekli sfinansowanej ze składek społeczeństwa.
05. 02. 1988 r.
Podjęcie nauki w nowym budynku szkolnym w Targowej Górce.
16. 10. 1988 r.
Obchody 730 - lecia Targowej Górki. Nadanie szkole w Targowej Górce imienia generała Antoniego Amilkara Kosińskiego. Zorganizowanie stałej wystawy maszyn i narzędzi rolniczych. W uroczystościach bierze udział v-ce wojewoda poznański Romuald Zysnarski.
04. 06. 1989 r.
Wybory parlamentarne do których poraź pierwszy dopuszczona zostaje opozycja. Podobnie jak w całym kraju, także na terenie gminy zdecydowana przewaga kandydatów NSZZ Solidarność.
IX/1989 r.
Odrodzenie się Zw. Zaw. Solidarność Rolników Indywidualnych. Przewodniczącym zarządu gminnego zostaje Stanisław Nowak.
19. 05. 1990 r.
Uruchomienie strzelnicy sportowej w Nekli, wybudowanej czynem społecznym członków Ligi Obrony Kraju. Prezesem Koła LOK była Czesława Mardas
27. 05. 1990 r.
Powrót do tradycji samorządu lokalnego. W wyborach samorządowych na terenie gminy uczestniczy w charakterze obserwatora delegacja holenderskiej gminy Dussen.
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg 5b2323437099df5dd1e4e10b032d64d0