Nekla - osp.nekla.eu

historia-2.jpg f5da65daa4cdb452bf017aa4c940455b
lata 1975r-1982r
2010-05-07 Administrator
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
1975 r.
Założony został Polski Związek Emerytów i Rencistów Koło Nekla. Pierwszy zarząd Koła stanowią: Michał Sierota, Michał Kwiatkowski i Edward Zielonka.
23. 05. 1976 r.
Rozpoczyna działalność Koło Pszczelarzy w Nekli. Utworzyło je 12 członków ,a pierwszym prezesem został Kazimierz Wydra.
27. 12. 1977 r.
Koło ZBOWiD przekazuje przechowywany przez Waleriana Majewskiego sztandar przedwojennego Koła Powstańców i Wojaków do Izb Pamięci Narodowej w nekielskiej szkole.
15. 03. 1978 r.
Oddanie do użytku Nekielskiego Ośrodka Kultury w byłej stajni pałacowej w Nekli.
1978 r.
Oddany do użytku został 8 - rodzinny dom nauczyciela w Nekli.
11. 09. 1979 r.
W 40-lecie bitwy nad Bzurą odbył się w Sochaczewie zjazd żołnierzy 68 pp. Bierze w nim udział 12 żyjących uczestników tej bitwy z naszego terenu: Jan Bandosz, Franciszek Borsz, Władysław Hyży, Józef Jędrzak, Ludwik Kaszubski, Tadeusz Olejniczak, Michał Radziejewski, Franciszek Silski, Marian Sobkowiak, Jan Sobota, Józef Tonder, i Zygmunt Żmuda.
I/1980 r.
Oddanie do użytku dobudowanego z inicjatywy gminnego dyrektora szkół - Józefa Kwiatkowskiego - piętrowego skrzydła do szkoły w Nekli. Pozwoliło to skupić naukę w Nekli w jednym budynku.
24. 05. 1980 r.
Wręczenie sztandaru Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nekli.
16. 10. 1980 r.
Powstanie pierwszej organizacji NSZZ Solidarność na terenie gminy w byłym Zakładzie Utrzymania Ulic w Starczanowie. Jej przewodniczącym zostaje Jerzy Potejko. Wkrótce powstaje organizacja Solidarności w Gminnej Spółdzielni w Nekli.
25. 01. 1981 r.
Powstanie Zw. Zaw. Solidarność Rolników Indywidualnych. Tymczasowym przewodniczącym zarządu gminnego zostaje Bogdan Nowakowski.
16. 03. 1981 r.
Naczelnikiem gminy powołany zostaje Ryszard Kordus (do 18.06.1990)
13. 12. 1981 r.
Wprowadzenie stanu wojennego w całej Polsce. Zawieszenie działalności związków zawodowych, ograniczenie swobód obywatelskich, a także działalności rad narodowych.
1982 r.
Adaptacja dawnej szkoły przy ul. Poznańskiej na mieszkania nauczycielskie.
   
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg b65bb60083c40b4e5fc4d2bbb5242279