Nekla - osp.nekla.eu

historia-2.jpg 1f7a9425393b47780a2bce3beeebccd1
lata 1969r-1975r
2010-05-07 Administrator
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
18. 05. 1969 r.
Oddanie do użytku wybudowanej w czynie społecznym strażnicy OSP w Nekli.
1969 r.
Zwodociągowanie wsi Opatówko.
01. 11. 1969 r.
Oddanie do użytku obecnej siedziby lecznicy weterynaryjnej w Nekli.
1970 r.
Wybudowanie w Nekli piekarni przez Gminną Spółdzielnię.
1970 r.
Zwodociągowanie Targowej Górki i Stroszek oraz Star-czanowa w części zamieszkałej przez członków spółdzielni produkcyjnej.
1971 r.
Oddanie do użytku agronomówki w Nekli.
VII/1972 r.
Uruchomienie przez Gminną Spółdzielnię wytwórni wód gazowanych w budynku byłej gorzelni w Nekli.
01. 10. 1972 r.
Ufundowanie przez miejscowe społeczeństwo sztandaru dla Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Nekli. Odsłonięcie nowego obelisku i pamiątkowej tablicy z nazwiskami ofiar egzekucji z 22 maja 1941 r w Małej Górce
1972 r.
Zwodociągowanie wsi Podstolice w części zamieszkałej przez członków RSP.
01. 01. 1973 r.
Kolejna reorganizacja władz terenowych. Utworzenie funkcji naczelnika gminy jako organu administracji państwowej. Na pierwszego naczelnika gminy powołany został Hieronim Pałaczyk (do 31.12.80), sekretarzem gminy została Stefania Samelak (do 18. 06. 1990 r), a przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej wybrany został Franciszek Kordus (do 31. 01. 1975 r)
IV/1973 r.
Powstanie wytwórni mas bitumicznych w Starczanowie. Początkowo miała to być tylko przejściowa baza dla potrzeb budowy trasy E - 8
01. 06. 1974 r.
Z udziałem najwyższych władz państwowych oddanie do użytku zmodernizowanej trasy E - 8, a wraz z nią zbudowanego w rekordowym tempie motelu Polonia w Zasutowie
01. 07. 1974 r.
Uruchomienie kawiarni w Targowej Górce.
01. 09. 1974 r.
Utworzenie Zbiorczej Szkoły Gminnej w Nekli oraz obniżenie stopnia organizacyjnego szkoły w Zasutowie do klas 1-4. W dalszym etapie stopniowa likwidacja szkół jedno-klasowych w Barczyźnie, Nekielce, Stępocinie i Podstoli-cach.
01. 02. 1975 r.
Przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej zostaje Stanisław Kołtuniak (do 17. 06. 1984).
01. 07. 1975 r.
Nowy podział administracyjny kraju. Zlikwidowany zostaje szczebel powiatowy. Stwarza to nowe możliwości rozwojowe dla gmin wiejskich.
   
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg 4d5997d9cb517052dc315d67de320ba7