Nekla - osp.nekla.eu

historia-2.jpg 6318f7434160950f34e524677bc6e5e8
lata 1961r-1968r
2010-05-07 Administrator
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
12. 01. 1961 r.
Zainstalowanie pierwszej automatycznej centrali telefonicznej w Nekli typu CAW - AG - 50. Obejmowała ona wówczas 25 abonentów i miała nr fabryczny 17. Pierwszym monterem był Stefan Banaszak
01. 01. 1962 r.
Przyłączenie gromady Targowa Górka do Nekli. Odtąd teren gminy utrzymuje się bez zmian i obejmuje 17 wsi sołeckich
1962 r.
Upamiętnienie miejsc straceń i męczeństwa Polaków w okresie II wojny światowej na terenie gminy pamiątkowymi tablicami
X/1962 r.
Uruchomienie kawiarni w Nekli
VI/1963 r.
Rozpoczęcie produkcji pasz przemysłowych w mieszalni Gminnej Spółdzielni w Nekli
20. 04. 1965 r.
Uruchomienie przez PZGS Września wytwórni wyrobów betonowych w Nekli przy ulicy Wiosny Ludów
16. 11. 1965 r.
Rozpoczęcie produkcji przez przetwórnię owocowo-wa-rzywną Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Podstolice w byłej gorzelni.
18. 11. 1965 r.
Oddanie do użytku nowego budynku szkolnego w Nekli przy obecnej ulicy Klemensa Szczepańskiego. Wybudowany on został w rekordowym czasie 6 miesięcy
13.-14.04. 1966 r.
Obchody 1000-Lecia Państwa Polskiego, których głównym akcentem stały się spotkania oficerów Wojska Polskiego z mieszkańcami poszczególnych wsi.
24. 05. 1966 r.
Wręczenie sztandaru Gminnemu Komitetowi Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Nekli
01. 09. 1966 r.
Po raz pierwszy w szkołach podstawowych na terenie gminy podejmuje naukę młodzież klas ósmych.
13. 11. 1966 r.
Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowaną w czynie społecznym strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej w Nekli. Przewodniczącym komitetu budowy oraz jej inicjatorem jest Walerian Nowakowski prezes OSP w Nekli
XII/1966 r.
Szkoła w Nekli otrzymuje pierwszy telewizor "Topaz" jako dar Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
28. 05. 1967 r.
Szkole w Nekli nadane zostaje imię Marii Konopnickiej. W hallu budynku szkolnego wmurowano tablicę pamiątkową i umieszczono popiersie Patronki.
06. 11. 1967 r.
Przeniesienie Banku Spółdzielczego w Nekli do nowo wybudowanego obiektu przy ulicy Zawodzie.
19. 05. 1968 r.
Oddanie do użytku rozbudowanej strażnicy w Targowej Górce oraz ufundowanie sztandaru tamtejszej jednostce OSP.
   
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg 470a4cfbc503c6ee67d583ed15e885a7