Nekla - osp.nekla.eu

historia-2.jpg 21bb14deb2080ecea077bedd6fdcc3d4
lata 1955r-1960r
2010-05-07 Administrator
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

 

05. 01. 1955 r.
Uruchomienie lecznicy zwierząt w Nekli w siedzibie Urzędu Gminy. Pierwszym jej kierownikiem jest lekarz wet. Kazimierz Blichowski.
01. 01. 1956 r.
Zmiana granic administracyjnych powiatów. Gromady Nekla, Podstolice i Targowa Górka przechodzą z powiatu Środa do Wrześni.
28. 06. 1956 r.
Krwawo stłumiony protest robotników Poznania. Za aktywny w nim udział aresztowana zostaje Maria Kapturska - Popielą.
IX/1956 r.
Uruchomienie pierwszego kiosku Ruchu na terenie gminy.
II/1957 r.
Odrodzenie się Kółka Rolniczego w Nekli. Prezesem zostaje
Kazimierz Szumigała.
20. 03. 1957 r.
Powstanie komitetu budowy osiedla jednorodzinnego w Nekli. Jego przewodniczącym zostaje Klemens Szczepański
01. 07. 1957 r.
Odrodzenie Koła Zw. Bojowników o Wolność i Demokrację
w Nekli. Zarząd koła stanowią: Klemens Szczepański,
Fr. Kordus i Edward Głębocki.
15. 10. 1957 r.
Przemianowanie punktu lekarskiego na ośrodek zdrowia,
co związane jest z zatrudnieniem w nim stałego lekarza,
którym jest lekarz medycyny Stefan Leszczyński
V/1958 r.
Uroczyste obchody 700-lecia Targowej Górki. Wmurowa
nie pamiątkowej tablicy w parku w Targowej Górce.
19. 10. 1958 r.
Zawiązuje się Komitet Budowy Szkoły w Nekli. Jego
przewodniczącym zostaje Hugo Augustyn, a w skład za
rządu wchodzą Klemens Szczepański, Stanisław Kubisiak,
Franciszek Kordus i Władysława Majewska - Kordus.
VI/1959 r.
Utworzenie Koła Przyjaciół Biblioteki w Nekli.
1959 r.
Likwidacja Urzędu Pocztowego w Podstolicach.
31. 12. 1959 r.
Nekla liczy 1318 mieszkańców, a gromada 3918
01. 01. 1960 r.
Ponowne przyłączenie gromady Podstolice do Nekli.
1960 r.
Początek obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego.
Rozpoczęcie powszechnej zbiórki pieniężnej na akcję
1000 Szkół na Tysiąclecie.
1960 r.
Pojawienie się pierwszych aparatów telewizyjnych na terenie
gminy w świetlicach Nadleśnictwa i Gminnej Spółdzielni.
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg 5ed39122dd1ff45cad6c7cf44dc45fd5