Nekla - osp.nekla.eu

historia-2.jpg 594a050042d5b43b14a2b0c725434e0b
lata 1945r-1948r
2010-05-07 Administrator
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

 

12. 05. 1945 r.
W Środzie zarejestrowano Polski Czerwony Krzyż Koło Nekla. W skład zarządu wchodziły: Alfreda Kubera, Zofia Matuszak i Józefa Prochowska.
22. 05. 1945 r.
Pierwsze uroczystości ku czci pomordowanych przez okupanta rodaków w Małej Górce. Na miejscu zbrodni postawiono krzyż.
03. 06. 1945 r.
Powstaje Gminna Spółdzielnia SCh z siedzibą w Pod-stolicach. Pierwszym prezesem zostaje Teofil Szubiński, a przewodniczącym Rady Nadzorczej - Stanisław Do-mański.
29. 07. 1945 r.
Uroczystości pogrzebowe w Kostrzynie Wlkp. ofiar egzekucji z 20 października 1939 r. Po identyfikacji ofiary pochowano w pojedynczych mogiłach.
1945 r.
W Nekli powstaje Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Rolnik.
Pod kierownictwem Teodora Moszczyńskiego rozwija on prężną działalność, czego objawem jest wybudowany sklep i biura (obecna siedziba Zarządu Gminnej Spółdzielni).
16. 07. 1946 r.
- Po powrocie z obozu Franciszek Kordus ponownie zostaje
przez mieszkańców wybrany sekretarzem wójtowstwa w miejsce Walentego Kamińskiego.
1946 r.
Uruchomiono izbę przyjęć lekarskich w pałacu w Nekli,
obsługiwaną przez felczera Domaradzkiego i położną Alfredę Kubera.
1947 r.
Dokonano ekshumacji grobów wojennych i cmentarza
żydowskiego przy szosie czerniejewskiej.
1947 r.
Nekla liczy 1017 mieszkańców, a gmina 4 700.
01. 01. 1948 r.
Powstanie publicznego przedszkola w pałacu w Nekli. Pierwszą jego kierowniczką jest Irena Piątek.
17. 01. 1948 r.
Tak zwana unifikacja spółdzielczości, czyli wchłonięcie
Rolnika przez Gminną Spółdzielnię.
28. 01. 1948 r.
Zakupiono pierwszy samochód dla Straży Pożarnej w Nekli.
VII/ 1948 r.
Komitet Rodzicielski zakupił pierwsze radio dla szkoły w Nekli.
1948 r.
Powołanie Komitetu Elektryfikacyjnego w składzie: Fr.
Zmyślony, Fr. Kordus, Walerian Nowakowski, Stefan Sołtysiak, Michał Kwiatkowski, Stanisław Marciniak, Józef Walkowski. Dzięki jego staraniom we wrześniu 1948 r. została zelektryfikowana Nekla, a wkrótce Kokoszki i Stępocin.
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg 5c00626587421cdb99a4be57ad603a51