Nekla - osp.nekla.eu

historia-2.jpg f7fc09c1c0d946ebfb60da05549b2872
90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowej Górce
2016-05-11 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny
7 maja 2016 r. obchodzono jubileusz 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowej Górce. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w miejscowym kościele pw. Św. Michała Archanioła, celebrowaną przez kapelana gminnego OSP, a jednocześnie proboszcza parafii, ks. Sławomira Stronkę. Kazanie wygłosił powiatowy kapelan strażaków, ks. Mirosław Stawicki. 
Po uroczystej mszy św.  o wręczenie druhom OSP medali i odznaczeń zostali poproszeni: Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej druh Andrzej Janka oraz Młodszy Brygadier Marek Mikołajczak z Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. 
Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druhowie: Mateusz Szałek, Daniel Waligóra, Robert Zastawa oraz Andrzej Zielniewicz. Brązowy medal został nadany druhom: Pawłowi Chlebowskiemu, Michałowi Jarzynie, Stanisławowi Wojkiewiczowi oraz Jarosławowi Zacholskiemu. Druhowie Tomasz Pluciński oraz Arkadiusz Nowak otrzymali odznakę „Strażak wzorowy”. 
Odznakę za wysługę lat, nadawaną przez Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Nekli, otrzymali: Paweł Chlebowski, Michał Jarzyna, Tomasz Pluciński, Małgorzata Nawrocka, Sławomir Stronka, Łukasz Szałek, Mateusz Szałek, Przemysław Szałek, Daniel Waligóra, Stanisław Wojkiewicz, Jarosław Zacholski, Robert Zastawa oraz Andrzej Zielniewicz. 
W imieniu Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, płk. inż. Mieczysław Chęciński nadał medale za zasługi dla związku druhom: Andrzejowi Jance, Mateuszowi Szałkowi, Danielowi Waligórze oraz Stanisławowi Wojkiewiczowi oraz Michałowi Zastawie. 
W swoim okolicznościowym przemówienie Burmistrz Karol Balicki podkreślał, jak ważną rolę w społeczeństwie pełnią strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych. Wspomniał również o rosnących z roku na rok środkach finansowych, przeznaczanych na rozwój i wyposażenie straży w naszej gminie. Burmistrz, razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej Gminy Nekla, Czesławem Kozielskim, wręczył na ręce Prezesa OSP w Targowej Górce kwiaty, podziękowania za dotychczasową pracę oraz najlepsze życzenia na dalszą działalność. 
Po uroczystościach w kościele, strażacy i uczestnicy obchodów, prowadzeni przez Orkiestrę Dętą Nekielskiego Ośrodka, przeszli pod strażnicę, gdzie odbyło się przekazanie i poświęcenie samochodu i wyremontowanego garażu. Akt przekazania w użytkowanie samochodu pożarniczego odczytał Burmistrz Karol Balicki oraz Wiceburmistrz Anna Mizgajska. Uroczystego przecięcia wstęgi na samochodzie dokonali: Burmistrz, Wiceburmistrz, prezes OSP Targowa Górka Mateusz Szałek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP druh Andrzej Janka oraz Młodszy Brygadier Marek Mikołajczak z Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. 
Obchody jubileuszu 90-lecia OSP Targowa Górka zakończyła wspólna strażacka zabawa i poczęstunek w Barze Targowa Górka oraz na placu przy strażnicy. 
MO
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg 162eaa9d20566609414e082a85dea609